De risico-inventarisatie en -evaluatie

De filosofie van Vlindar is dat iedereen veilig moet kunnen werken. Uit deze filosofie is de Vlindarmethode geboren: een tekening die de gevaren en veilige zones laat zien en die voor iedereen meteen duidelijk is.

Wie leest een RI&E-rapport van 40 kantjes?

Juist: niemand. Een standaard Risico- Inventarisatie- & Evaluatierapport is vaak veel tekst, maar dit wordt in de praktijk niet of nauwelijks gelezen. In een RI&E staat wél veel nuttige informatie. Vlindar heeft een unieke methodiek ontwikkeld om het goede van de RI&E te combineren met het praktisch werkbare. De RI&E methodiek van Vlindar is:

 • Intuïtief duidelijk, ook voor mensen die minder bekend zijn met de materie
 • Ook toegankelijk voor laaggeletterden
 • Ook toegankelijk voor niet-technici
 • Heldere informatie over de huidige veiligheidsstatus
 • Met upgrade naar Plan van Aanpak ook inzicht in hoe hier veilig te werken

Wij gebruiken de RI&E van Vlindar om te sturen op alle niveau’s

Medewerker Woningstichting ZOwonen

Wat is te zien op de RI&E tekening van Vlindar?

 • Veiligheid zichtbaar door middel van kleurzones:
  • Groen = veilige zone
  • Oranje = zone waar Persoonlijke Beschermingsmiddelen nodig zijn
  • Rood = onveilig -> plan van aanpak nodig
 • Alle elementen staan erop (bv zonnepanelen). Zo is de onderhoudsbehoefte zichtbaar
 • Veiligheidsvoorzieningen ingetekend
 • Belangrijkste aspecten uitgelicht door middel van korte omschrijvingen
 • Omgeving ook zichtbaar gemaakt, bijvoorbeeld voor opstelruimte hoogwerker / kraan
 • Daktoegang in kaart gebracht, niet meer zoeken naar de toegang