Voor wie is Vlindar?

Vlindar ondersteunt en adviseert over het strategisch beleid rondom het thema Veilig werken op hoogte en hoe u dit op tactisch niveau op een duurzame manier kunt uitrollen. Op uitvoeringsniveau in de dagelijkse praktijk worden de veiligheidsprocessen gemanaged en geoptimaliseerd.
Het resultaat: veilig werken op en aan uw vastgoed is een vanzelfsprekend onderdeel van uw bedrijfsvoering en wordt proactief beheerd, uitgevoerd én er is continue reflectie op de praktijk door monitoring en analyse.

Succesfactoren:

 • Commitment en ondersteuning vanuit het management
 • Relatie tussen KPI’s en risicomanagement performance
 • Concrete en heldere rapportages die direct toepasbaar zijn in de praktijk
 • Effectieve investering in de organisatie

Waarom veilig werken borgen met Vlindar?

 • Onafhankelijk advies bij alle stappen rondom Veilig werken op hoogte
 • De complexiteit van de wet- en regelgeving neemt toe en er is een verschuiving naar Europese regelgeving.
 • Groter bewustzijn voor aansprakelijkheidskwesties, zoals eigenaar- en werkgeversaansprakelijkheid.
 • Veiligheid is een speerpunt vanuit de overheid.
 • Aandacht voor de menskant van veiligheid, de veiligheidscultuur en het veiligheidsgedrag.
 • Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en ondersteuning voor de KPI’s.
 • Terug naar de kernactiviteit van uw bedrijf. Specialismen, zoals veiligheidsadvies, wordt uitbesteed aan gespecialiseerde bureaus als Vlindar.

Vlindar is partner voor iedereen die wat met Veilig werken op hoogte te maken hebben. Commitment en consistentie van het topmanagement voor veiligheid is van groot belang bij de implementatie van maatregelen voor veilig werken op hoogte. Op strategisch, tactisch en operationeel niveau moet de bereidheid bestaan zich in te zetten voor het groeien naar een volwassen veiligheidscultuur.

De sence of urgency is volledig doordrongen bij het topmanagement en uitleg over de noodzaak van het voeren van een integrale veiligheidsaanpak is niet of nauwelijks nodig. Dit uit zich in een kaderscheppend, visionair beleid, waarin u zich committeert aan hoge standaarden op het gebied van strategisch veiligheidsbeleid, arbeidsveiligheid, de persoonlijke veiligheid en werkomgeving voor medewerkers, kwaliteit en duurzaamheid.