Procesveiligheid

Procesveiligheid is het geheel van maatregelen die een bedrijf inzet om veilig werken te borgen. Veilig werken is onderdeel van de hele bedrijfsvoering.

Het veilig onderhouden van gebouwen moet ondersteund worden door processen in de organisatie, om het maken van de juiste keuzes passend bij het bedrijf te borgen en het gewenste veiligheidsgedrag te ondersteunen. Belangrijk is om een veiligheidsstrategie te voeren die past bij de organisatie. Procesveiligheid zorgt ervoor dat de veiligheidsvoorziening blijft voldoen aan de eisen, dat de aannemers competent zijn, dat er goede procedures en werkinstructies zijn, dat er voldoende toezicht is etc.

Als processen in de organisatie veilig onderhoud ondersteunen wordt er gewerkt volgens standaarden en best practices, is er een visie op het veiligheidsniveau en de ontwikkeling daarvan (of laat men dat opstellen) en vertaalt deze in beleid. Het bedrijf werkt transparant en verantwoordt zich jaarlijks.

Wat is Procesveiligheid?

Informatie krijgt pas betekenis als deze antwoord geeft op vragen. Bij het inrichten van de procesveiligheidspijler kunnen de volgende vragen aan de orde komen:

 • Hoe is de organisatiestructuur?
 • Welk beleid en welke kernwaarden zijn er?
  • In hoeverre is veiligheid hier een onderdeel van?
 • Welke functieprofielen zijn er?
 • Met welke partijen wordt samengewerkt?
 • Wat is de contractuele strategie?

Met het beantwoorden van onder andere deze vragen kan het proces rondom veiligheid gemanaged worden.

Dit doet Vlindar door:

 • TCO-analyse passend bij de strategie
 • Veiligheidsbeleid
 • Hebben en naleven van protocollen:
  • Inkoopbeleid
  • Documentmanagement
  • Communicatiemanagement
 • Contractor management
 • Periodieke audits
 • Periodieke update veiligheidsbeleid
 • Beheer in Safanto, het safety management systeem