Risico-inventarisatie en -evaluatie

Met de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van Vlindar voldoet u aan de wettelijke plicht een actuele RI&E te hebben en kunt u onderbouwde vervolgstappen nemen.

Met de unieke RI&E-methodiek brengt Vlindar de aanwezige risico’s op en aan gebouwen in kaart. Zo heeft u inzicht in welk onderhoud veilig kan worden uitgevoerd en waar nog risico’s zijn.

Wat de RI&E van Vlindar zo uniek maakt is de methodiek die we ontwikkeld hebben om de risico’s en maatregelen in beeld te brengen. De uitslag wordt overzichtelijk gepresenteerd in een voor u op maat gemaakte infographic in de online portal Safanto, zodat u in een oogopslag de status van uw panden kunt bekijken. Wij adviseren u desgewenst op praktische wijze over de te nemen vervolgstappen, in het Plan van Aanpak.

Informatie nodig?

Neem contact op voor meer informatie of het maken van een afspraak.

info@vlindar.com

Veilig werken op hoogte

Regel nu de RI&E bij Vlindar

Waarom heb ik een RI&E nodig?

Met de unieke RI&E-methodiek heeft u inzicht in welk onderhoud veilig kan worden uitgevoerd en waar nog risico’s zijn. Met de RI&E brengt Vlindar de aanwezige risico’s op en aan gebouwen in kaart. Met het inzicht in de risico’s kunt u bepalen waar maatregelen nodig zijn, u kunt prioriteiten stellen over de te nemen maatregelen en u krijgt inzicht in de voortgang. De RI&E is dus een basisdocument dat inzicht geeft in de vervolgstappen.

Vroegtijdige en offensieve opsporing van risico’s is belangrijk omdat het meestal gemakkelijker, minder kostbaar en minder verstorend is om werkzaamheden in de eerdere fasen van het project aan te passen en te corrigeren dan in latere fasen

Bron: CMMI

Is de RI&E verplicht?

Ja, een RI&E is verplicht. In het Bouwbesluit staat dat een gebouw veilig te onderhouden moet zijn. Om hieraan te kunnen voldoen moet worden vastgelegd welk onderhoud plaatsvindt, welke risico’s daarbij optreden en hoe deze beheerst gaan worden. Dat komt dus neer op een Risico- inventarisatie en -evaluatie.

De gebouweigenaar, maar ook de werkgever hebben allen een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om het veilig kunnen onderhouden van het gebouw. Onder andere de Arbowet en de Woningwet stellen eisen aan de veiligheid van werkzaamheden:

Artikel 1a lid 2 Woningwet:

“Een ieder die een bouwwerk (…) bouwt, gebruikt, laat gebruiken of sloopt (…) draagt er zorg voor dat als gevolg van dat bouwen, gebruik of slopen geen gevaar voor de gezondheid en veiligheid ontstaat of voortduurt.”

Waarom de RI&E bij Vlindar?

Vlindar onderscheidt zich van andere partijen die RI&E’s aanbieden door een complete en onderbouwde methode. Uit onderzoek blijkt dat de RI&E’s uit de markt vaak eenzijdig, niet compleet of onvolledig onderbouwd zijn. Zie bijvoorbeeld het onderzoek “Good practice and pitfalls in risk assessment” van de Britse arbeidsinspectie. De aanbevelingen uit dit onderzoek nemen wij standaard mee in de onze RI&E methodiek.

De RI&E van Vlindar kenmerkt zich door haar compleetheid en is opgezet om bouwwerken te inventariseren in de breedste zin van het woord:

  • Alle te onderhouden gebouwdelen die zich op hoogte bevinden worden geïnventariseerd (en dus niet alleen maar de dakvlakken).
  • Gericht op alle (relevante) onderhoudswerkzaamheden van de aanwezige elementen.
  • Alle gevaren worden beoordeeld en dus niet alleen het valgevaar.
  • De uitkomst is compatible met de NEN-2767-methodiek en toepasbaar binnen de BOEI-systematiek.
  • Voor alle gevaren wordt beoordeeld of hier maatregelen voor zijn getroffen en wat de status daarvan is.
  • Unieke manier van rapporteren in Safanto.