Integrale veiligheid

Integrale veiligheid is een allesomvattende aanpak die rekening houdt met alle mogelijke factoren die de veiligheid kunnen bedreigen of bevorderen.

Echte veiligheid bestaat uit meer dan alleen de (valbeveiligings)voorzieningen op het gebouw. Het gaat er daarbij ook om hoe de organisatie en de medewerkers met veiligheid omgaan.

De integrale aanpak laat proactief handelen, preventie en uitvoering van beleid nauw op elkaar aansluiten. Dat betekent dat veiligheid niet alleen prioriteit krijgt bij het meewegen van veiligheidsbelangen in het besluitvormingsproces, maar ook dat deze besluiten in de organisatiestructuur zeker gesteld worden.

Alleen met een integrale benadering van veiligheid kan veilig werken op en aan gebouwen geborgd en beheerst worden.

Informatie nodig?

Neem contact op voor meer informatie of het maken van een afspraak.

Voordelen van integrale veiligheidsbenadering

  • Schijnveiligheid wordt tegengegaan
  • Effectiviteit van het veiligheidsbeleid wordt vergroot en gestroomlijnd
  • Vergroot het resultaat en zorgt voor kostenbesparing door minder ziekteverzuim, efficiëntere procedures en het voorkomen van ongevallen en gevolgschade
  • Een positief imago en het voldoen aan wettelijke gestelde eisen
  • Faalkosten verdwijnen

Integrale veiligheid met drie veiligheidspijlers

Integrale, complete veiligheid kan bereikt worden door drie veiligheidspijlers in te richten. Door het gelijkwaardig inrichten van de drie pijlers verbreedt de aandacht zich van een productgestuurd veiligheidsbeleid naar een procesgestuurd integraal veiligheidsbeleid. Een logisch startpunt hierbij is vaak de Objectpijler, omdat via deze pijler de aanwezige gevaren aan het gebouw in kaart gebracht worden. Deze gevaren zijn uitgangspunt voor het van toepassing zijnde wettelijk kader en de mogelijke oplossingen op product- en procesniveau.

Alleen met een integrale benadering van het veiligheidsproces kan veilig werken op en aan gebouwen geborgd en beheerst worden. Daarom kiezen wij altijd voor het implementeren van een integrale aanpak en kijken we niet slechts naar de (product)oplossingen voor veilig werken op en aan het vastgoed.

Voor het nemen van verantwoorde (en kostenbewuste) veiligheidsvoorzieningen is het van belang dat deze zijn afgestemd op de organisatieprocessen, medewerkers en de vastgoedportefeuille (de drie veiligheidspijlers). De integrale veiligheidsvisie binnen uw bedrijf wordt door Vlindar gestructureerd doorgevoerd binnen de drie pijlers PersoonObject, en Proces.