Objectveiligheid

Onder Objectveiligheid verstaan we de veiligheidsmaatregelen die genomen moeten worden op en aan gebouwen, om veilig onderhoud mogelijk te maken. Veiligheid aan het vastgoed of objecten is één van de drie pijlers die onder controle moet zijn om integrale veiligheid te waarborgen.

Ondersteuning bij nieuwbouw

Vlindar biedt in verschillende fasen ondersteuning bij het op orde krijgen van de veiligheid op uw vastgoed. Bij te ontwikkelen vastgoed kan Vlindar ingeschakeld worden in de ontwerpfase, waarbij gestuurd wordt op een ontwerp met aandacht voor veilig realiseren, gebruiken en onderhouden. Tevens wordt getoetst of het ontwerp conform bouwbesluit uitgevoerd kan worden.

Advies en begeleiding bij bestaand vastgoed

Veilig onderhoud aan bestaand vastgoed begint met inzicht in welke risico’s aanwezig zijn en welke werkzaamheden er op het dak gedaan worden. In een gesprek met een van onze consultants wordt er in kaart gebracht waar u nu al staat en wat voor u benodigd is om het gewenste veiligheidsniveau te krijgen.

De volgende onderdelen komen aan bod:

 • Advies:
  Het definiëren van de huidige stand van zaken van het veiligheidsbeleid op het vastgoed en het vaststellen van het gewenste veiligheidsniveau.
 • Inventarisatie:
  Het vaststellen en analyseren van risico’s.
 • Plan van aanpak en oplevering:
  De aanpak van de vastgestelde risico’s, inclusief het begeleiden van de risicoreductieplannen, zoals implementatie (installatie) van de veiligheidssystemen.
 • Controle:
  Periodieke toezicht door inspectie, evaluatie van de genomen maatregelen of herassessment van risico’s.

Doordat Vlindar een onafhankelijk ingenieursbureau is (niet-merkgebonden), wordt de kwaliteit van het advies gewaarborgd. De levering en installatie wordt door Vlindar in de markt uitgevraagd, waardoor de beste prijs/kwaliteit vergeleken wordt, passend bij uw strategie. Door de uitvoering weer te laten controleren door Vlindar is geborgd dat u datgene krijgt wat nodig is.

Lees meer over de unieke risico-inventarisatie en –evaluatiemethode, ontwikkeld door Vlindar.

Waarom veilig werken borgen met Vlindar?

 • De complexiteit van de wet- en regelgeving neemt toe en er is een verschuiving naar Europese regelgeving.
 • Groter bewustzijn voor aansprakelijkheidskwesties, zoals eigenaar- en werkgeversaansprakelijkheid.
 • Veiligheid is een speerpunt vanuit de overheid.
 • Aandacht voor de menskant van veiligheid, de veiligheidscultuur en het veiligheidsgedrag.
 • Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en ondersteuning voor de KPI’s.
 • Terug naar de kernactiviteit van uw bedrijf. Specialismen zoals veiligheidsadvies, wordt uitbesteed aan gespecialiseerde bureaus als Vlindar.