We zijn zo bij u terug!

Heeft u veilig onderhoud aan uw gebouwen voor elkaar?

Vlindar is het eerste ingenieursadviesbureau van Nederland gespecialiseerd in veilig werken op en aan gebouwen. Wij leveren adviezen in relatie tot veiligheidsbeleid en risicomanagement, tot en met de daadwerkelijke uitvoering in de praktijk. 

Goed werkgeverschap begint met het zorgen voor een veilige werkomgeving. Maar wat is veiligheid, waar moet veilig werken volgens de wet aan voldoen en hoe zorg je dat medewerkers ook daadwerkelijk veilig werken? Vlindar geeft antwoord op het veiligheidsvraagstuk op en aan gebouwen.

info@vlindar.com