Landelijk onderzoek naar Veilig werken op hoogte onder gemeenten

Kennisinstituut Vlindar doet onderzoek naar hoe gemeenten omgaan met het thema veilig werken op hoogte -op het vastgoed.

Het doel is landelijk inzicht te krijgen in hoe gemeenten omgaan met het thema Veilig werken op hoogte. Alle gemeenten van Nederland zijn gevraagd mee te doen met een korte enquête en een interview. Tijdens het interview kunnen gemeenten hun beleid toelichten en ervaringen delen.

Waarom meedoen?

  • Delen van kennis over Veilig werken op hoogte
  • Bijdragen aan een veilige werkomgeving (overheid laat zien hoe het moet)
  • Interview om kennis en ervaring te delen
  • Gratis inzicht (veiligheidskaart)
  • Kans om dit onderwerp breder te leren kennen (onderzoeksresultaten worden geanonimiseerd gedeeld met deelnemende gemeenten)

Aanmeld formulier is gesloten.

Het onderzoeksteam bestaat uit:

Dana Zijlmans
Consultant

06 53 88 70 83

Carin Schipper
Consultant

06 10 55 08 20

Hans Huizinga
Consultant

06 26 90 09 97

Sergei Kraijer
Safety engineer

085 303 13 41

Wat kunt u verwachten bij deelname aan het onderzoek?

Na het invullen van de 5 vragen-enquête op deze website (of telefonisch), wordt u benaderd om een afspraak te maken met een van onze consultants voor een interview over dit thema.

U krijgt als dank voor deelname een veiligheidskaart van het eigen gemeentehuis.

De algemene onderzoeksresultaten en conclusies worden uiteraard ook met u gedeeld.

Scope van het onderzoek

Wat wordt onder andere onderzocht:

  • Of en hoe gemeenten met het thema Veilig werken op hoogte bezig zijn
  • Of gemeenten een veiligheidsbeleid hanteren
  • Hoe taken en verantwoordelijkheden verdeeld zijn
  • Of er op de daken van het gemeentelijk vastgoed veilig gewerkt kan worden

Meer informatie?
Wij beantwoorden graag uw vragen.

Bel ons op: +31 85 303 1341 of mail naar info@vlindar.com