Landelijk onderzoek naar Veilig werken op hoogte onder woningbouwcorporaties

Kennisinstituut Vlindar doet onderzoek naar hoe woningbouwcorporaties omgaan met het thema veilig werken op hoogte -op het vastgoed.

Het doel is landelijk inzicht te krijgen in hoe woningcorporaties omgaan met het thema Veilig werken op hoogte. Alle corporaties van Nederland zijn gevraagd mee te doen met een korte enquête en een interview. Tijdens het interview kunnen corporaties hun beleid toelichten en ervaringen delen.

Waarom meedoen?

  • Delen van kennis over Veilig werken op hoogte
  • Bijdragen aan een veilige werkomgeving
  • Interview om kennis en ervaring te delen
  • Gratis inzicht (veiligheidskaart)
  • Kans om dit onderwerp breder te leren kennen (onderzoeksresultaten worden geanonimiseerd gedeeld met deelnemende woningcorporaties)

Aanmeld formulier is gesloten.

Wat kunt u verwachten bij deelname aan het onderzoek?

Na het invullen van de 5 vragen-enquête op deze website (of telefonisch), wordt u benaderd om een afspraak te maken met een van onze consultants voor een interview over dit thema.U krijgt als dank voor deelname een veiligheidskaart van het eigen hoofdkantoor.

De algemene onderzoeksresultaten en conclusies worden uiteraard ook met u gedeeld.

Scope van het onderzoek

Wat wordt onder andere onderzocht:

  • Of en hoe corporaties met het thema Veilig werken op hoogte bezig zijn
  • Of corporaties een veiligheidsbeleid hanteren
  • Hoe taken en verantwoordelijkheden verdeeld zijn
  • Of er op de daken van het vastgoed veilig gewerkt kan worden

Meer informatie?

Wij beantwoorden graag uw vragen.

Bel ons op: +31 85 303 1341 of mail naar info@vlindar.com