Plan van aanpak

In een Plan van aanpak wordt vastgelegd wat de gekozen veiligheidsmaatregelen zijn om veilig te kunnen werken.

Aan de hand van de uitgangspunten uit de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) wordt een Plan van aanpak opgesteld waarin beschreven wordt hoe de risico’s beheerst gaan worden. U krijgt onafhankelijk, merkongebonden en passend advies.

Informatie nodig?

Neem contact op voor meer informatie of het maken van een afspraak.

Wij hanteren de volgende kwaliteitseisen (watervalmodel) voor een Plan van aanpak:

Voordelen van het Plan van aanpak van Vlindar:

  • Praktische vertaling van risico’s (de RI&E) naar veiligheidsoplossingen; en dus naar de inrichting van een veilige werkplek.
  • Besparing van hoge investerings- en beheerkosten door inzicht in de levensloopkosten van het product en gebruik van het Total Cost of Ownershipmodel, dat zicht geeft op de proceskosten behorend bij het product.
  • Advies afgestemd op uw situatie en wensen.
  • Onderbouwd advies door transparante en productenonafhankelijke keuzestructuur (watervalmodel).

Veilig werken op hoogte

Regel nu het Plan van aanpak bij Vlindar

Wat kunt u verwachten van het Plan van aanpak?

Vóór het opstellen van het Plan van aanpak wordt een intakegesprek gehouden met de opdrachtgever. Tijdens deze intake nemen we aanvullende wensen, eisen, wijzigingen of verzoeken mee. Denk hierbij aan esthetische of architectonische aspecten, benodigde vergunningen e.d. Op basis van deze gegevens, de uitkomst van de RI&E en dekkingstekening wordt een Plan van aanpak uitgewerkt conform ons watervalmodel.

Vanuit het startpunt (alle potentiële veiligheidsvoorzieningen) worden de mogelijke oplossingen eerst bekeken vanuit het wettelijk kader. In combinatie met wat technisch haalbaar is volgt welke veiligheidsoplossingen mogelijk zijn. Deze worden vervolgens geanalyseerd op de totale levensloopkosten, waarin ook zaken als training, gebruik, onderhoud e.d. worden meegenomen. Daarbij wordt ook gekeken naar specifieke gebruikerseisen, zoals gebruiksgemak, snelheid van toetreden, gebruiksintensiteit, beheersbaar in Safanto Portal, etc.

Uiteindelijk krijgt u een Plan van aanpak met onder andere een omschrijving van de maatregelen en een dekkingstekening.