Safanto RI&E app

Met de Safanto risico -inventarisatie & -evaluatie app is er een professionele manier om op elk gebouw de risico-inventarisatie en -evaluatie uit te voeren. Om vastlegging van de Vlindar RI&E-methodiek gestandaardiseerd te kunnen uitvoeren, is er een digitale vastleggingsmethode en evaluatie- en beoordelingssystematiek ontwikkeld.

Naast management systeem Safanto maakt Vlindar dus gebruik van de RI&E app, waarmee gegevens op locatie door middel van een tablet worden ingevoerd. Met de ingevoerde gegevens in de app worden de risico’s in kaart gebracht. Deze gegevens worden gesynchroniseerd met Safanto.

Doordat dezelfde risicosystematiek wordt gebruikt voor zowel de RI&E als voor het Plan van Aanpak is het mogelijk om gedurende het implementatietraject en de gebruiksfase daarna, het veiligheidsniveau zichtbaar te maken en daarop te sturen.