Technisch dossier

Uw producten zijn goedgekeurd voor de markt? Uw testresultaten zijn bekend? Bij het verkopen van veiligheidsproducten is het leveren van het technisch dossier (in de taal waarin het verkocht wordt) verplicht volgens de CE-certificering.

In de nieuwe wet Kwaliteitsborging in de Bouw is het verplicht om bij oplevering door middel van een Technisch Dossier aan te tonen dat het geleverde voldoet. Tekeningen, berekeningen en testrapporten maken dan onderdeel uit van dit dossier.

Ook voor valveiligheidsankers type A, C en D is een technisch dossier uit veiligheidsoogpunt noodzakelijk. Vlindar kan het technische dossier voor u opstellen, op basis van uw testresultaten en productkennis.

U krijgt:

  • Een technisch dossier voor uw product, geschikt voor de markt, in het Nederlands.

Veilig werk – fabrikanten

Toon aan dat wat u levert, ook voldoet

Informatie nodig?

Neem contact op voor meer informatie of het maken van een afspraak.