Regel nu de risico-inventarisatie en -evaluatie

Vlindar is hét ingenieursadviesbureau van Nederland gespecialiseerd in veilig werken op en aan gebouwen. Vlindar ondersteunt bedrijven bij veilig werken op hoogte.

Vul het formulier in en ontvang onze offerte:

Naam
Bedrijf
Telefoonnummer
E-mailadres
Aanvullende informatie of vragen kunt u hier kwijt:
Het formulier is met succes verzonden!
Er waren wat fouten bij het verzenden van het formulier. Controleer nogmaals alle formuliervelden.

Weet u zeker dat er veilig gewerkt wordt op uw vastgoed?

Veilig werken op het vastgoed lijkt vaak wel geregeld. Er zijn immers veiligheidsvoorzieningen aangebracht… Toch leert ervaring dat overzicht ontbreekt over wát er precies is aangebracht op welk gebouw en hoe ermee om wordt gegaan. Hierdoor kan een organisatie alsnog verantwoordelijk worden gesteld na een ongeval.

Organisaties moeten kunnen aantonen dat ze voldoen aan wet- en regelgeving en er alles aan gedaan hebben om het veilig werken mogelijk te maken en te borgen. Het inzetten van technologieën en het organiseren van datamanagement, wordt steeds belangrijker om te voldoen aan de regelgeving.

Een RI&E is een nuttig instrument om inzicht te krijgen, ongeacht of er al wel of niet veiligheidsvoorzieningen zijn aangebracht.

Bezitter opstal aansprakelijk voor val door dak Slachtoffer verricht als zzp’er werkzaamheden aan dak van ziekenhuis. Tijdens inspectie valt hij door gat in dak naar beneden en breekt rugwervel. De gebouweigenaar beroept zich erop dat de onveilige situatie door een aannemer is gecreëerd. De rechtbank verwerpt dit verweer en acht het ziekenhuis aansprakelijk ex art. 6:174 BW (gebrekkige opstal).

Bron: rb-rotterdam 211212

Waarom Vlindar?

Met 12.000 ongevallen per jaar is werken op hoogte zeer gevaarlijk. Veiligheidsmaatregelen mogen daarom niet falen. Vlindar is specialist in het vakgebied veiligheid op het vastgoed en brengt échte veiligheid. Wij zorgen dat u inzicht krijgt en de juiste keuze kan maken om te zorgen dat er altijd veilig op uw vastgoed gewerkt wordt. Géén ongevallen. Daar gaan wij voor.

Vlindar helpt organisaties bij het inrichten en beheersen van veiligheid

Vlindar helpt organisaties bij het inrichten en beheersen van de veiligheid op en aan het vastgoed. Dit doen wij door in kaart te brengen in hoeverre de aanwezige risico’s zijn afge­dekt. Wij beoordelen de betrouwbaarheid van de gekozen voorzieningen en maatregelen. De resultaten zijn te zien in heldere dashboards in een online portal Safanto. Hierdoor is het mogelijk om zowel op managementniveau als operationeel niveau te sturen op veiligheid.

Vlindar is een onafhankelijk ingenieursadviesbureau gespecialiseerd in veilig werken op hoogte met de missie het werken op hoogte écht veilig te maken.