Geen CE-keurmerk op valbeveiliging! Hoe borg je dan wél de veiligheid?

Bij valbeveiliging denken de meeste mensen meteen aan een systeem van ankerpunten verbonden met een kabel, op het dak. Maar deze – veelgebruikte – vorm van valbeveiliging wordt niet met een CE-keurmerk goedgekeurd.

Voor de verankeringstypes die niet geharmoniseerd zijn geldt dat degene die ze aanschaft voor zichzelf moet bepalen of ze veilig zijn of niet. Aangezien we voor vast-gemonteerde verankeringen (dat zijn enkelvoudige ankerpunten, kabel- en railsystemen) niet op een CE-keurmerk kunnen terugvallen (lees ook dit artikel), moet er dus een inhoudelijke controle plaatsvinden van het aangeleverde product. Hierbij is het onvoldoende om af te gaan op het EN 795 certificaat. Die biedt immers geen garantie dat alle testen volledig zijn uitgevoerd.

Wat te doen bij het ontbreken van een CE-keurmerk?

Het korte antwoord is: bel Vlindar. Maar omdat wij iedereen graag wat wijzer maken over ons specialisme ‘veilig werken op hoogte’, hierbij het uitgebreidere antwoord.
Om de werking van verankeringspunten te waarborgen zijn drie aspecten van belang bij de controle: de toelevering, het ontwerp en de installatie. Het opvragen van het achterliggende testrapport bij de fabrikant is stap 1. Hierin is terug te vinden welke onderdelen uit de norm zijn uitgevoerd en wat de testresultaten daarvan zijn.

Is het valbeveiligingssysteem geschikt voor elke situatie?

Nee, elke situatie op hoogte is uniek. Daarom is, als tweede punt, het ontwerp van belang. Zeker bij kabel- en railsystemen is het belangrijk dat de werking van het systeem wordt doorgerekend. Het systeem wordt immers op maat samengesteld door de leverancier. Vraag daarom naar de rapportage met daarin de sterkteberekeningen van het systeem (kan het systeem de krachten aan in deze configuratie?) en de berekeningen van de benodigde vrije valhoogte (komt de gebruiker op tijd tot stilstand bij een val?). De aantallen en de type dempers en de tussenafstand van bevestigingen moet hier op worden afgestemd.

Is elke dakconstructie geschikt?

Ook hiervoor geldt: elke ondergrond is weer uniek. Daarom moet er een constructierapport worden opgesteld. Aan de hand van de hiervoor berekende krachten kan een constructeur door middel van de Eurocodes berekenen of de bevestigingsmiddelen in combinatie met de specifieke ondergrond (dakconstructie) ook daadwerkelijk stand houden bij een val. Men heeft bij de producttesten immers niet uw dak gebruikt als proefopstelling.

Gaat de installatie van het valbeveiligingssysteem altijd goed?

Ook dit is zeker van belang om te controleren. Helaas is het zo dat er geen afdoende certificering voor installateurs is in de markt. Vaak hebben installateurs wel certificaten van de fabrikant, maar hier zit verder geen inhoudelijke controle of toezicht aan vast. Zelf de borging organiseren is dus van belang en is uw eigen verantwoordelijkheid. Dit borgen kan door een goed installatierapport te laten opstellen, bij voorkeur door een onafhankelijke partij. Daarbij is het verstandig om bij oplevering de installateur te laten tekenen voor de correcte installatie. Hij moet immers garanderen dat het systeem conform de specificaties van de fabrikant en het doorgerekende ontwerp is geïnstalleerd.

Borgen van veiligheid? Vlindar helpt

Wij kunnen ons goed voorstellen dat bovenstaande punten u als vastgoedeigenaar of opdrachtgever wat te ver gaan. Daarom helpen wij u natuurlijk graag bij dit proces. Neem daarom contact met ons op bij alle vragen over veiligheid op hoogte.

Lees ook: