Vlindar introduceert: Veilig werken op hoogte 2.0

Elke 2 weken overlijdt iemand na een val van hoogte op het werk. Arbeidsongevallen staat in de top 5 van verloren levensjaren onder de beroepsbevolking. Een derde van de arbeidsongevallen is vanwege het vallen van hoogte. Elk jaar gebeuren er 12.000 ongevallen door vallen van hoogte…

Het gevaar bij werken op hoogte is dus groot. Met name werk op en aan gebouwen vereist steeds meer deskundigheid en aandacht. Door de complexiteit van het vastgoed en door de toegenomen gebruiksfunctie van het dak, is het realiseren en borgen van veiligheidsvoorzieningen een echt specialisme geworden.

Vlindar is specialist in Veilig werken op hoogte, onafhankelijk en merk ongebonden. Vlindar benadert veiligheid op het vastgoed op een unieke, maar nog belangrijker: integrale manier. Het uitgangspunt daarbij is altijd het streven naar optimale veiligheid, zodat niemand hoeft te werken op een plaats waar het onveilig is.

Met een integrale benadering zijn werkplekken op het vastgoed ook daadwerkelijk veilig. Veiligheid gaat niet enkel en alleen over de veiligheidssystemen op of aan het gebouw, maar zeker ook over de mensen die het onderhoud veilig moeten uitvoeren en de processen daaromheen.

Om veiligheid te kunnen managen is Safanto, het online safety portal, een onmisbare tool. In Safanto wordt inzicht in veiligheid gegeven en kan er dus gestuurd worden op het veiligheidsbeleid.

Veilig werken op hoogte

Onafhankelijke Keuring en Inspectie, RI&E en toegang tot Safanto

Lees ook: