‘Bewustwording veilige gebouwen‘ is grootste uitdaging voor gemeenten

In het tussenrapport van Vlindar over het onderzoek Veilig werken op gemeentelijk vastgoed, staat dat 50% van de onderzochte gemeenten aangeeft dat bewustwording rond dit thema de grootste uitdaging voor de gemeente is. Iets meer dan de helft van de gemeenten zegt dit thema wel op de agenda te hebben, maar het heeft geen prioriteit binnen de organisatie. De prioriteit verhogen door hier meer aandacht voor te vragen (bewustwording van het probleem) zien veel gemeenten als dé uitdaging voor dit thema.

Voor 30% van de gemeenten is het vrijmaken van budget de grootste uitdaging. Beleid schrijven en een start maken met dit thema wordt ook vaker genoemd.

Onderzoek onder gemeenten

Vlindar doet onderzoek naar hoe gemeenten omgaan met het vastgoedthema Veilig werken op gebouwen. Het onderzoek loopt nog, maar in de tussenrapportage zijn alvast de opvallendste trends te zien. De uiteindelijke conclusies zullen na afloop van het onderzoek getrokken worden. Ook zullen er op de grootste issues handreikingen gedaan worden bij wat er geconstateerd is. Het onderzoek loopt nog tot april 2019.

Lees meer over dit onderzoek of meld uw gemeente aan voor deelname.

Lees ook: