Workshop Veilig werk op daken

Vlindar geeft een workshop veilig werk op daken, in samenwerking met Renda en Fier Dakcontrol.

Door een val van hoogte zijn jaarlijks nog tientallen dodelijke slachtoffers te betreuren. In het Bouwbesluit staat dat een gebouw veilig te onderhouden moet zijn, maar weet u welke voorzieningen zijn getroffen en op welk gebouw precies? Wanneer ze voor het laatst zijn gekeurd? En hoe de toegang tot het dak is geregeld? Corporatiemedewerkers weten het vaak niet precies, terwijl de gebouweigenaar wel verantwoordelijk is als iemand van het dak valt.

Op 7 juni 2016 praten Elko Petten (Vlindar) en Joost Stemkens (Fier Dakcontrol) je in een middag bij over de belangrijkste veiligheidsvoorschriften. Elko Petten schetst het belang van het bijhouden van deze vakkennis: “Op het gebied van wet- en regelgeving is de laatste tijd veel veranderd. Toch gaan nog veel partijen op de oude voet door. Vanuit de normcommissie zien we ook veel nieuwe wetgeving op ons afkomen. De marktpartijen die daar goed op in spelen hebben de toekomst.”

Kennis onvoldoende

Volgens Joost Stemkens van Fier Dakcontrol moet de hele keten zijn verantwoordelijkheid nemen. “Corporaties geven veel geld uit aan de veiligheidsvoorzieningen op daken, terwijl ze niet weten wat ze ervoor krijgen. Met hetzelfde geld is vaak een beter (en dus veiliger) resultaat te behalen.”

Wat weet u na deze workshop?

  • Hoe maak je een veilige werkplek op een dak?
  • Vijf methodes om te verongelukken met valbeveiliging.
  • Wie is verantwoordelijk bij een ongeval? – Aansprakelijkheid
  • Hoe je met hetzelfde budget meer kwaliteit en veiligheid garandeert
  • Leren van collega´s: casussen & vragen deelnemers

12.30: Inloop
13.00: Opening Renda
13.10: Veilige daken zijn eerder uitzondering dan regel. Wat komen we tegen? (Fier Dakcontrol)
13.25: Vijf methodes om te verongelukken met valbeveiliging. (Vlindar)
14.05: Casus 1: Hoe maak je een veilige werkplek op een dak? (Vlindar)
14.40: Korte pauze met koffie en koek
14.50: Casus 2: Wie betaalt de rekening bij een ongeval? Aansprakelijkheid (Vlindar)
15.30: Dak-DNA; meer kwaliteit en veiligheid voor hetzelfde geld (Fier Dakcontrol)
16.00: Borrel

Voor wie?

Vastgoedmanagers en projectleiders bij corporaties; onderhoudsbedrijven en aannemers.
Voor meer informatie en opgave ga naar de website van Renda.

Lees ook: