Vlindar heeft een reactie geformuleerd op de voorgenomen wijziging in het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met de bouwprocesbepalingen.

In deze, door de minister voorgestelde, wijziging wordt de verantwoordelijkheid voor veiligheid en gezondheid duidelijker neergelegd bij de opdrachtgever van de bouw. Zo wordt onder andere de verplichting voor het maken van een veiligheids- en gezondheidsdossier voor fasen ná de bouw (de gebruiks- of sloopfase) neergelegd bij de coördinator ontwerpfase, die dit namens de opdrachtgever moet verzorgen. Lees over de wijzigingen in het artikel van Vlindar.

In de reactie die Vlindar heeft ingediend bij de internet consultatie wordt eerst de problematiek rond veilig onderhoud aan gebouwen geschetst en pleit Vlindar voor een meer concrete invulling, bijvoorbeeld door de checklist “Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012” te verbinden met het veiligheids- en gezondheidsdossier. We schetsen drie mogelijkheden om deze eis concreter vorm te geven met als doel er voor te zorgen dat veilig werk aan een gebouw ook na de bouwfase geregeld is en de verantwoordelijkheid hiervoor ook duidelijk is.

Lees hier de reactie van Vlindar:

Lees ook: